شعر مدرن , شعر پس از نیما , شعر امروز , شعر معاصر , شعر قرن

اجاق سرد نیما یوشیج با صدای احمدرضا احمدی

اجاق سرد نیما یوشیج با صدای احمدرضا احمدی + آواز محمد نوری

دانلود دکلمه شعر اجاق سرد نیما یوشیج با صدای احمدرضا احمدی + آواز محمد نوری. از آلبوم در شب سرد زمستانی. مانده از شب های دورادور     شع...

ادامه مطلب

خانه ام ابری ست با صدای احمدرضا احمدی

خانه ام ابری ست با صدای احمدرضا احمدی – شعر نیما یوشیج – از آلبوم در شب سرد زمستانی

دانلود دکلمه شعر خانه ام ابری ست با صدای احمدرضا احمدی - شعر نیما یوشیج - از آلبوم در شب سرد زمستانی + متن شعر + پخش آنلاین فایل صوتی +...

ادامه مطلب

شعر پدرم نیما یوشیج با صدای احمدرضا احمدی

شعر پدرم نیما یوشیج با صدای احمدرضا احمدی – از آلبوم در شب سرد زمستانی

دانلود دکلمه شعر پدرم نیما یوشیج با صدای احمدرضا احمدی - از آلبوم در شب سرد زمستانی + متن شعر + پخش آنلاین فایل صوتی    شعر پدرم نیما ی...

ادامه مطلب

ری را نیما یوشیج با صدای احمدرضا احمدی

ری را نیما یوشیج با صدای احمدرضا احمدی – از آلبوم در شب سرد زمستانی

دانلود دکلمه شعر ری را نیما یوشیج با صدای احمدرضا احمدی - از آلبوم در شب سرد زمستانی + متن شعر + پخش آنلاین فایل صوتی + کد پخش آنلاین ب...

ادامه مطلب

هنگام که گریه می دهد ساز دکلمه احمدرضا احمدی

هنگام که گریه می دهد ساز دکلمه احمدرضا احمدی + آواز محمد نوری

دانلود دکلمه شعر هنگام که گریه می دهد ساز دکلمه احمدرضا احمدی + آواز محمد نوری از آلبوم در شب سرد زمستانی + متن شعر نیما یوشیج + پخش آن...

ادامه مطلب

داستانی نه تازه نیما یوشیج با صدای احمدرضا احمدی

داستانی نه تازه نیما یوشیج با صدای احمدرضا احمدی – از آلبوم در شب سرد زمستانی

دانلود دکلمه شعر داستانی نه تازه نیما یوشیج با صدای احمدرضا احمدی - از آلبوم در شب سرد زمستانی + متن شعر + پخش آنلاین فایل صوتی + شامگا...

ادامه مطلب

شعر از دور نیما یوشیج با صدای احمدرضا احمدی

شعر از دور نیما یوشیج با صدای احمدرضا احمدی – از آلبوم در شب سرد زمستانی

دانلود دکلمه شعر از دور نیما یوشیج با صدای احمدرضا احمدی - از آلبوم در شب سرد زمستانی + متن شعر + پخش آنلاین فایل صوتی + جوی می خواند د...

ادامه مطلب

دکلمه تو را من چشم در راهم احمدرضا احمدی

دکلمه تو را من چشم در راهم احمدرضا احمدی – از آلبوم در شب سرد زمستانی

دانلود دکلمه شعر تو را من چشم در راهم احمدرضا احمدی - از آلبوم در شب سرد زمستانی + متن شعر + پخش آنلاین فایل صوتی + کد پخش آنلاین برای ...

ادامه مطلب

قایق بان نیما یوشیج با صدای احمدرضا احمدی

قایق بان نیما یوشیج با صدای احمدرضا احمدی – از آلبوم در شب سرد زمستانی

دانلود دکلمه شعر قایق بان نیما یوشیج با صدای احمدرضا احمدی - از آلبوم در شب سرد زمستانی + متن شعر + پخش آنلاین فایل صوتی + کد پخش آنلای...

ادامه مطلب

شعر قو نیما یوشیج با صدای احمدرضا احمدی

شعر قو نیما یوشیج با صدای احمدرضا احمدی – از آلبوم در شب سرد زمستانی

دانلود دکلمه شعر قو نیما یوشیج با صدای احمدرضا احمدی - از آلبوم در شب سرد زمستانی + متن شعر + پخش آنلاین فایل صوتی + کد پخش آنلاین برای...

ادامه مطلب