تحلیل شعر دلم برای باغچه می سوزد

تحلیل شعر دلم برای باغچه می سوزد فروغ : علیرضا قاسمیان خمسه

تحلیل شعر دلم برای باغچه می سوزد فروغ : علیرضا قاسمیان خمسه. من مثل دانش آموزی که درس هندسه اش را دیوانه وار دوست می دارد تنها هستم. سا...

ادامه مطلب