ارتباط شاملو و نیما

ارتباط احمد شاملو با نیما یوشیج

در این مقاله نیما خسروی به ارتباط میان شاملو و نیما یوشیج پرداخته است. شاملو و نیما یوشیج اگر دو نفر را نام ببریم که بیشترین تاثیر را د...

ادامه مطلب

آغاز و سیر حرکت شعر نیمایی

آغاز و سیر حرکت شعر نیمایی

آغاز و سیر حرکت شعر نیمایی. معرفی کامل جریان های شعری پس از نیما شعر نیمایی چیست شعر نیمایی به کجا رسیده است نیما یوشیج که بود و در ابی...

ادامه مطلب

تحلیل زیبایی شناختی شعر روجا نیما یوشیج

تحلیل زیبایی شناختی شعر روجا نیما یوشیج

تحلیل زیبایی شناختی شعر روجا نیما یوشیج. زبان تبری نگر قاطع در اینکه زبان مازندرانی، زبان است یا گویش به دلیل پیشینه‌‌های مفقود شده‌ی ...

ادامه مطلب

منِ نیما در شعر روجا

منِ نیما در شعر روجا

بررسی منِ نیما در شعر روجا نیما یوشیج. این مقاله را محمد عظیمی نوشته است. نیما یوشیج بنیانگذار شعر نوین ایران علاوه بر نقش مهمی که در ا...

ادامه مطلب

اسامی بومی در اشعار نیما یوشیج

اسامی بومی در اشعار نیما یوشیج

گاه گاهی در اشعار نیما یوشیج اسامی بومی می بینیم. واژه هایی مربوط به مکان یا اقوامی خاص. این مقاله توسط منصور علی اصغری نوشته شده است....

ادامه مطلب

کهن الگوی آنیما در اشعار نیما یوشیج

کهن الگوی آنیما در اشعار نیما یوشیج

کهن الگوی آنیما در اشعار نیما یوشیج. اصطلاحات مهمی چون ناخودآگاه جمعی و صور اساطیری (آرکی‌تایپ،کهن الگو) که یونگ در روانشناسی مطرح می‌ک...

ادامه مطلب

تحلیل پتانسیل های اجتماعی در شعر نیما یوشیج

تحلیل پتانسیل های اجتماعی در اشعار نیما یوشیج

تحلیل پتانسیل های اجتماعی در اشعار نیما یوشیج بر اساس شعر داروگ. این مقاله را شعبان بزرگی - مطهره فولادی - اسماعیل بزرگی نوشته اند. نیم...

ادامه مطلب

بررسی شعر روجا نیما یوشیج

بررسی شعر روجا نیما یوشیج

روجا از جمله شعرهای طبری نیماست. در این مطلب به نقد و بررسی شعر روجا نیما یوشیج پرداخته ایم.این نقد و بررسی توسط قوام الدین بینایی انجا...

ادامه مطلب

نیما رود همیشه جاری

نیما یوشیج رود همیشه جاری : فرناز جعفرزادگان

نیما یوشیج رود همیشه جاری: مطلبی از فرناز جعفرزادگان ، بر نظریه ی دکتر شفیعی کدکنی از شعرهای نیما و خانلری در کتاب با "چراغ و آینه " یک...

ادامه مطلب

روایت داستانی در شعر نیما یوشیج

تحلیل روایت داستانی در شعر نیما یوشیج

تحلیل روایت داستانی در شعر نیما یوشیج. بررسی وجوه داستانی و کشف داستان مینی مال در اشعار تبـری نیما این مقاله توسط ابراهیم باقری حمیدآب...

ادامه مطلب

12