دسته بندی - رمان

رمان , معرفی رمان , نقد رمان , بررسی رمان , تحلیل رمان , نویسنده های بزرگ جهان , نویسنده های بزرگ ایران

رمان

رمان در

کتاب در اثری از نویسنده مجارستانی، ماگدا سابو است که در سال ۲۰۰۳ توانست جایزه ادبی فمینا را دریافت...

رمان

فکر جنایت

کتاب فکر جنایت اثر لئونید آندره یف، نویسنده اهل روس که بیشتر او را به عنوان پدر اکسپرسیونیسم ادبیات...

این را برای یک دوست بفرست