شعر باربارا ژاک پره ور با صدای احمدرضا احمدی

شعر باربارا ژاک پره ور با صدای احمدرضا احمدی – از آلبوم میهمانی طولانی غمناک

دانلود دکلمه شعر باربارا ژاک پره ور با صدای احمدرضا احمدی - از آلبوم میهمانی طولانی غمناک + متن شعر + پخش آنلاین فایل صوتی + کد پخش آنل...

ادامه مطلب

شعر ویستان هیو اودن با صدای احمدرضا احمدی

شعر ویستان هیو اودن با صدای احمدرضا احمدی – سوگچامه – از آلبوم میهمانی طولانی غمناک

دانلود دکلمه شعر ویستان هیو اودن با صدای احمدرضا احمدی - سوگچامه - از آلبوم میهمانی طولانی غمناک + متن شعر + پخش آنلاین فایل صوتی + کد ...

ادامه مطلب

شعر سزار وایه خو با صدای احمدرضا احمدی

شعر سزار وایه خو با صدای احمدرضا احمدی – سنگی سیاه بر فراز سنگی سپید

شعر سزار وایه خو با صدای احمدرضا احمدی - سنگی سیاه بر فراز سنگی سپید - از آلبوم میهمانی طولانی غمناک + متن شعر + پخش آنلاین فایل صوتی  ...

ادامه مطلب

ژوزه کارلوس دروموند د آندراده با صدای احمدرضا احمدی

ژوزه کارلوس دروموند د آندراده با صدای احمدرضا احمدی – از آلبوم میهمانی طولانی غمناک

دانلود دکلمه شعر ژوزه کارلوس دروموند د آندراده با صدای احمدرضا احمدی - از آلبوم میهمانی طولانی غمناک + متن شعر + پخش آنلاین فایل صوتی +...

ادامه مطلب

میهمانی طولانی غمناک مارک استرند با صدای احمدرضا احمدی

میهمانی طولانی غمناک مارک استرند با صدای احمدرضا احمدی

دانلود دکلمه شعر میهمانی طولانی غمناک مارک استرند با صدای احمدرضا احمدی + متن شعر + پخش آنلاین فایل صوتی + کد پخش آنلاین برای وبلاگ ش...

ادامه مطلب

اولین روز ژاک پره ور با صدای احمدرضا احمدی

اولین روز ژاک پره ور با صدای احمدرضا احمدی – از آلبوم میهمانی طولانی غمناک

دانلود دکلمه شعر اولین روز ژاک پره ور با صدای احمدرضا احمدی - از آلبوم میهمانی طولانی غمناک + متن شعر + پخش آنلاین فایل صوتی + کد پخش آ...

ادامه مطلب

به جایی که بدان سفر نکرده ام کامینگز با صدای احمدرضا احمدی

به جایی که بدان سفر نکرده ام کامینگز با صدای احمدرضا احمدی

دانلود دکلمه شعر به جایی که بدان سفر نکرده ام ای ای کامینگز با صدای احمدرضا احمدی - از آلبوم میهمانی طولانی غمناک + متن شعر + پخش آنلای...

ادامه مطلب

قوها بر باد سوارند آنا آخماتووا با صدای احمدرضا احمدی

قوها بر باد سوارند آنا آخماتووا با صدای احمدرضا احمدی – از آلبوم میهمانی طولانی غمناک

دانلود دکلمه شعر قوها بر باد سوارند آنا آخماتووا با صدای احمدرضا احمدی - از آلبوم میهمانی طولانی غمناک + متن شعر + پخش آنلاین فایل صوتی...

ادامه مطلب

شعر قطارها امل دنقل با صدای احمدرضا احمدی

شعر قطارها امل دنقل با صدای احمدرضا احمدی – از آلبوم میهمانی طولانی غمناک

دانلود دکلمه شعر قطارها امل دنقل با صدای احمدرضا احمدی - از آلبوم میهمانی طولانی غمناک + متن شعر + پخش آنلاین فایل صوتی + کد پخش آنلاین...

ادامه مطلب

شعر دختر چوپان یوره کاشتلان با صدای احمدرضا احمدی

شعر دختر چوپان یوره کاشتلان با صدای احمدرضا احمدی – از آلبوم میهمانی طولانی غمناک

دانلود دکلمه شعر دختر چوپان یوره کاشتلان با صدای احمدرضا احمدی - از آلبوم میهمانی طولانی غمناک. متن شعر + پخش آنلاین فایل صوتی + کد پخش...

ادامه مطلب

12