شعر ویستان هیو اودن با صدای احمدرضا احمدی

شعر ویستان هیو اودن با صدای احمدرضا احمدی – سوگچامه – از آلبوم میهمانی طولانی غمناک

دانلود دکلمه شعر ویستان هیو اودن با صدای احمدرضا احمدی - سوگچامه - از آلبوم میهمانی طولانی غمناک + متن شعر + پخش آنلاین فایل صوتی + کد ...

ادامه مطلب

میهمانی طولانی غمناک مارک استرند با صدای احمدرضا احمدی

میهمانی طولانی غمناک مارک استرند با صدای احمدرضا احمدی

دانلود دکلمه شعر میهمانی طولانی غمناک مارک استرند با صدای احمدرضا احمدی + متن شعر + پخش آنلاین فایل صوتی + کد پخش آنلاین برای وبلاگ ش...

ادامه مطلب

به جایی که بدان سفر نکرده ام کامینگز با صدای احمدرضا احمدی

به جایی که بدان سفر نکرده ام کامینگز با صدای احمدرضا احمدی

دانلود دکلمه شعر به جایی که بدان سفر نکرده ام ای ای کامینگز با صدای احمدرضا احمدی - از آلبوم میهمانی طولانی غمناک + متن شعر + پخش آنلای...

ادامه مطلب

شعر به لیندسی آلن گینزبرگ با صدای احمدرضا احمدی

شعر به لیندسی آلن گینزبرگ با صدای احمدرضا احمدی – از آلبوم مهمانی طولانی غمناک

دانلود دکلمه شعر شعر به لیندسی آلن گینزبرگ با صدای احمدرضا احمدی - از آلبوم مهمانی طولانی غمناک + متن شعر + پخش آنلاین + کد پخش آنلاین ...

ادامه مطلب

جسم تهی مارک استرند با صدای احمدرضا احمدی

جسم تهی مارک استرند با صدای احمدرضا احمدی – از آلبوم مهمانی طولانی غمناک

دانلود دکلمه شعر جسم تهی مارک استرند با صدای احمدرضا احمدی - از آلبوم مهمانی طولانی غمناک + متن شعر + فایل صوتی + پخش آنلاین فایل صوتی ...

ادامه مطلب

سیاه همچون اعماق آفریقای خودم شاملو

سیاه همچون اعماق آفریقای خودم با صدای شاملو + متن

دانلود آلبوم سیاه همچون اعماق آفریقای خودم از لنگستون هیوز شاعر آمریکایی سیاه پوست با ترجمه و دکلمه ی شاملو. پخش آنلاین + دانلود صوتی +...

ادامه مطلب