دسته بندی - رمان اجتماعی – سیاسی

رمان اجتماعی , رمان سیاسی , داستان اجتماعی , داستان سیاسی

رمان

رمان در

کتاب در اثری از نویسنده مجارستانی، ماگدا سابو است که در سال ۲۰۰۳ توانست جایزه ادبی فمینا را دریافت...

این را برای یک دوست بفرست