احمد شاملو ترجمه های شاملو دکلمه شعر دکلمه های احمد شاملو شعر اروپا شعر جهان شعر معاصر شعر یونان

ترانه های میهن تلخ یانیس ریتسوس با صدای شاملو

ترانه های میهن تلخ یانیس ریتسوس با صدای شاملو

ترانه های میهن تلخ یانیس ریتسوس با صدای شاملو. دانلود آلبوم ترانه های میهن تلخ یانیس ریتسوس با صدا و ترجمه ی احمد شاملو + متن اشعار + پخش آنلاین دکلمه های شاملو

قسمت اول

فایل صوتی ترانه های میهن تلخ یانیس ریتسوس با صدای شاملو:

قسمت دوم:

دانلود آلبوم ترانه های میهن تلخ یانیس ریتسوس با صدای شاملو:

 

متن ترانه های میهن تلخ یانیس ریتسوس با ترجمه شاملو

پارت اول ترانه های میهن تلخ ریتسوس

2

پنجه ی مریم

رسته در شکاف صخره ای

این همه رنگ از کجا آورده ای تا بشکوفی؟

قطره قطره خون از سر صخره ها گرد آورده ام

از گلبرگ های سرخ دستمالی بافته ام

و اکنون آفتاب خرمن می کنم

 

3

 

این چنین،در چشم انتظاری
شب ها چندان می گذرد

که ترانه ریشه افشان کرده درخت وار بر بالیده است

و آنان که به زندان ها اندرند- مادر!-

و آنان که روانه ی تبعیدگاه ها شده اند

هربار که آهی برآرند

-نگاه کن!-

این جا برگی بر این سپیدار

می لرزد

 

5

 

در گوشه ای از تالار پدر بزرگ ایستاده است
در گوشهای دیگر ده تن نوگان او
و بر سطح میز نه شمع بر گرد نانی بر نشانده
مادران مویه کنان موی از سر بر می کنند
کودکان خاموشند و
آزادی از پشت دریچه نظاره می کند
و آه می کشد

 

6

 

شعر سپیده دمان یانیس ریتسوس با ترجمه شاملو

 

سپيده‏ دمان
تابناك و گشاده دست، فلق خُرد بهارى

تابناك و گشاده دست با هزار چشم تو را مى‏نگرد

تابناك و گشاده دست براى تو آرزوى خير مى‏كند.

دو گل آتش در مجمر و دو حبه ‏ى كندر

تابناك و گشاده دست

در اين فلق خُرد

بر دروازه‏ى وطن

صليبى از دود رسم می كند.

 

7

 

شعر کافی نیست یانیس ریتسوس با ترجمه شاملو

 

عفيف و بى ‏پيرايه

اندك سخن بود

و آفرينش را تسبيح مى‏گفت.

اما چندان كه شمشير

چون صاعقه ‏يى بر او فرود آمد

به گونه‏ ى شيرى غريد.

اكنون

تا از حقيقت سخن به ميان آرد

صدا كفافش نمى ‏دهد

لعنت و نفرين كفافش نمى‏ دهد:

براى بيان حقيقت

كنون

او را

تفنگى مى ‏بايد.

 

8

 

روز ِ سبز

روز ِ سبز ِ سوزان،

شيبى دلپذير و بر آن

جاى جاى

زنگوله ‏ها و بع‏بع ‏ها

موردها و شقايق‏ ها…

دخترك از براى جهيزش چيزى مى ‏بافد

نوجوان سرگرم سبد بافتن است

و قوچى چند

بر كناره

بر سنگ ِ نمك ليسه مى‏ كشند.

 

9

 

شعر تقديس یانیس ریتسوس با ترجمه شاملو

زير كبوده ‏ها، در نخستين ماه بهار

پرنده‏ گان و جنگجويان

بر گذارى ِ آئين قداس را

گرد مى‏ آيند.

بر خاك ولايت

برگ‏ها همچون شمع مى‏ درخشد

و در آسمان

عقابى

كتاب مقدس مى‏ خواند

 

10

شعر آب یانیس ریتسوس با ترجمه شاملو

كفى آب بر صخره،

كفى آب

صافى شده از سكوت و

از مراقبه‏ ى پرنده ‏گان

در سايه‏ ى درخت ِ غار.

جنگاوران

در نهان از آن سيراب مى‏ شوند

همچون پرنده‏ گان سر بلند مى ‏كنند

و مادر ِ تيره روز ِ خويش

يونان را

سپاس مى ‏گذارند.

 

11

 

پرنده‏ ى كوچك گلْ‏بهى رنگى، بندى بر پاى

بر بال‏ هاى خُرد مواجش

به جانب خورشيد پر كشيده.

اگر تنها يك بار نگاهش كنى

او به رويت لبخندى مى‏ زند،

و اگر دوبار و سه بار نگاهش كنى

تو خود به آواز خواندن درمى ‏آيى.

 

پایان پارت اول ترانه های میهن تلخ یانیس ریتسوس در آلبوم شاملو

 


 

پارت دوم ترانه های میهن تلخ یانیس ریتسوس

 

1

 

دوشيزگان ِ تگرگ

دوشيزه‏ گان ِ تگرگ

در كناره

در كار ِ گرد آوردن نمك‏ اند.

آنان، از آن سان خميده ‏پشت

قادر به رؤيت دريا نيستند.

زورقى با بادبان سپيد

از پهنه‏ ى دريا به جانب ايشان اشارتى مى ‏كند.

دوشيزه ‏گان

او را نمى‏ بينند

و زورق

از اندوه

به تيره‏گى درمى‏ نشيند.

 

2

 

شعر نمازخانه‏ ى سپيد یانیس ریتسوس با ترجمه شاملو

نمازخانه ‏ى سپيد بر دامنه

رو در آفتاب

آتش مى‏ كند.

و در سراسر ِ شب

در شاخ و برگ گیاهان

تقديس خلقى مقدس را

آرام

ناقوس مى ‏زند.

 

3

 

شعر لوح گور یانیس ریتسوس با ترجمه شاملو

شيردلى سرفراز

بر خاك افتاده است

خاك مرطوب در خود جايش نمى ‏دهد

كرم‏ هاى حقير ِ خاكش نمى‏ جوند.

صليب

بر پشتش

جفت بالى را ماند:

بلند و بلند بر آسمان اوج مى‏ گيرد

و عقابان و فرشته ‏گان ِ زرين را ديدار مى ‏كند.

 

4

 

شعر اين‏جا، نور… یانیس ریتسوس با ترجمه شاملو

زنگار

با سنگ مرمر

چه تواند كرد؟

يا غُل و زنجير

با توفان

يا غُل و زنجير

با يونان؟

اين جا، نور

اين جا، ساحل

بر زَرّ و لاجورد ليسه مى‏ كشد،

گوزن‏ ها

داغ ِ مُهر خود را بر صخره‏ ها نقر مى ‏كنند

و زنجيرهاى زنگاربسته مى‏ چرند.

 

5

 

شعر بنا یانیس ریتسوس با ترجمه شاملو

آن خانه را چه گونه پى خواهند افكند؟

درهايش را چه كسى بر جاى خواهد نشاند؟

نه مگر بازوى كار

چنين اندك است

و مصالح و سنگ

چندان سنگين

كه از جاى

حركت نمى ‏توان داد؟

– خاموش باش!

دست‏ ها

به هنگام كار

نيرو خواهد يافت

و شمار شان

افزون خواهد شد.

و از ياد مبر كه در سراسر شب

مرده‏ گان بى‏ شمارمان نيز

به يارى ِ ما خواهند آمد.

 

6

 

شعر ميعاد یانیس ریتسوس با ترجمه شاملو

اين‏جا

پرنده‏ گان نمى ‏خوانند

ناقوس‏ ها خاموشند

و يونان نيز

لب فرو بسته

با تمامى ِ مرده ‏گان ِ خويش

بر خرسنگ‏ هاى خاموشى

در كار ِ تيز كردن ِ پنجه ‏هاى خويش است

چرا كه يكه و تنها به خود نُويد داده

آزادى را.

 

7

 

شعر دختران داخائو یانیس ریتسوس با ترجمه شاملو

چه زیباست محبوب من

در جامه‌ی همه‌روزی خویش

با شانه‌ی كوچكی در موهایش!

هیچ كس آگاه نبود كه او این چنین زیباست.

ای دختران آشویتس

ای دختران داخائو

شما محبوب زیبای مرا ندیده‌اید؟

در سفری بس دراز بدو بر خوردیم،

نه جامه‌ای بر تن داشت

نه شانه‌ای در موی!

چه زیباست محبوب من

كه چشم و چراغ مادرش بود

و برادر سراپا غرقه‌ی بوسه‌اش می‌كرد!

هیچ كس آگاه نبود كه او این چنین زیباست.

ای دختران ماوت هازن

ای دختران بلزن

شما محبوب زیبای مرا ندیده‌اید؟

در میدان‌گاهی یخ‌زده بدو برخوردیم

شماره‌ای در دست سپیدش بود

و ستاره‌ی زردی در قلبش.

 

باقی آلبوم های شاملو:

تمام آلبوم ها به همراه متن کامل هستند.

!روی تصاویر کلیک کنید!

 

 

 

 

آلبوم صوتی مدایح بی صله شاملو

آلبوم مدایح بی صله شاملو + متن اشعار

 

دانلود آلبوم ابراهیم در آتش شاملو

دانلود آلبوم ابراهیم در آتش شاملو

 

دکلمه اشعار نیما با صدای شاملو

دکلمه اشعار نیما با صدای شاملو + متن

 

چیدن سپیده دم مارگوت بیکل با صدای شاملو

چیدن سپیده دم مارگوت بیکل با صدای شاملو + متن

 

ساعت پنج عصر لورکا با صدای شاملو

ساعت پنج عصر لورکا با صدای شاملو + متن

 

سبز تویی که سبز می خواهم لورکا با صدای شاملو

سبز تویی که سبز می خواهم لورکا با صدای شاملو + متن

 

کاشفان فروتن شوکران شاملو

کاشفان فروتن شوکران شاملو + متن

 

شازده کوچولو شاملو

شازده کوچولو شاملو فایل صوتی به همراه متن کامل

 

شب شعر آمریکا شاملو

شب شعر آمریکا شاملو فایل شعرخوانی + متن تمام اشعار

 

دانلود باغ آینه شاملو

دانلود باغ آینه شاملو + متن اشعار

 

دانلود آلبوم در آستانه شاملو

دانلود آلبوم در آستانه شاملو + متن

 

سیاه همچون اعماق آفریقای خودم شاملو

سیاه همچون اعماق آفریقای خودم شاملو + متن

 

سکوت سرشار از ناگفته هاست

سکوت سرشار از ناگفته هاست + متن

 

ترانه های میهن تلخ یانیس ریتسوس با صدای شاملو

ترانه های میهن تلخ یانیس ریتسوس با صدای شاملو

 

دانلود آلبوم ققنوس در باران شاملو

دانلود آلبوم ققنوس در باران شاملو

 

شعر پریا با صدای شاملو به همراه متن و تفسیر

 

دخترای ننه دریا شاملو

دخترای ننه دریا شاملو + متن

 

 

 

 

پیشنهاد ویژه برای ترجمه های شاملو:

 
 
 
 

این مطلب را دوست داشتید؟ اشترک گذاریِ آسان:


درباره نویسنده

پوریا پلیکان

.
.
.
زخم ها مرزهای زندگی اند
ما از مرز می ترسیدیم
مرز پیراهن بود
پیراهنمان را بیرون آوردیم
و همدیگر را در آغوش کشیدیم

می ترسیدیم
و خودمان را به ملافه های سفید
به تخت خواب
چسب زخم زدیم
اما زخم هایمان عمیق تر شد
آنقدر که تخت خوابمان را بلعید
اتاق خوابمان را بلعید
شروع کرد به خوردنِ اثاثیه ی خانه
خانه را بلعید
کوچه ها، میدان ها، شهرها

ما شهروندانِ کشوری زخمی هستیم
که از زخم های مادرانمان به دنیا می آییم
در زخم های یکدیگر فرو می رویم
و هنگام مرگ
در زمین زخمی باز می کنیم
تا مرزی کشیده باشیم میان مرگ و زندگی
مرزی
که تنها با سنگ قبر دهانش بسته می شود

#شعر_سپید #پوریا_پلیکان

دیدگاهتان را بنویسید

این را برای یک دوست بفرست